Sto lat temu, w 1919 roku, kobiety w Polsce po raz pierwszy wzięły udział w wyborach do najwyższych władz ustawodawczych. W innych krajach Europy i świata przełom wieków XIX i XX również był czasem zmagań o powszechne uznanie prawa kobiet do współdecydowania o losach społeczności i państw.  Sufrażystki, jak nazywano emancypantki, domagające się praw obywatelskich dla kobiet, były grupą politycznie zróżnicowaną. W projekcie „Women Vote Peace” przypominamy o tym, że część z nich odrzucała szowinizm państw oraz wojnę jako metodę rozwiązywania konfliktów. Sufrażystki-pacyfistki założyły swoją organizację na kongresie w Hadze w 1915 roku i organizacja ta, WILPF, istnieje do dziś. W kongresie w Hadze wzięło udział pięć Polek, w tym Zofia Daszyńska-Golińska oraz Maria Dulębianka.

Cztery lata później ta sama grupa kobiet starała się wpłynąć na zapisy Wersalskiego Traktatu Pokojowego. W 1919 roku odbyła się konferencja w Zurychu, o której współczesne feministki i pacyfistki przypomniały, spotykając się w tym samym hotelu „Zum Glocken”.

Strona projektu zawiera wiele wartościowych informacji historycznych, w tym zdigitalizowane, obszerne sprawozdanie z konferencji w 1919 roku:

https://womenvotepeace.com/