„Jest taka kamienica w centrum Krakowa” – napisano kilka lat temu w krakowskiej gazecie – „najbardziej lewicowy punkt w mieście. Tu spotykają się obrońcy i obrończynie praw człowieka, feministki, anarchiści, działacze i działaczki antydyskryminacyjne”. W tym niezwykłym miejscu, bogatym w historię działań obywatelskich, inicjatyw wolnościowych i aktywności pro-społecznej, otwartym na  wszelkie innowacje społeczne, ma swoje biuro eFKa. W sali seminaryjno-warsztatowej odbywają się regularne spotkania oraz okazjonalne warsztaty, spotkania dyskusyjne czy mini-konferencje. Bogaty księgozbiór, z którego można korzystać wyłącznie na miejscu, obejmuje książki z zakresu teorii feministycznych, historii kobiet i ruchu kobiecego, a także broszury i ulotki oraz prace magisterskie i licencjackie na temat feminizmu w Polsce i ruchu kobiecego.  Zapraszamy do grona osób, organizacji i grup nieformalnych, które współtworzą Krakowską 19.