Feministyczny Instytut Badawczo-Edukacyjny to program eFKi, obejmujący różnorodne projekty, w szczególności dotyczące historii i biografii kobiet, historii feminizmu, strategii feministycznych, jak również metod edukacji dorosłych. Program powstał z inspiracji I Akademickiego Kongresu Feministycznego w Słubicach w 2009 roku oraz II AKF w Krakowie w 2012 roku,  przy udziale osób, które tworzyły oba wydarzenia. Jednocześnie jest on kontynuacją inicjatyw eFKi, dotyczących prowadzenia poza-uniwersyteckich działań badawczych i edukacyjnych na poziomie akademickim. Do tych inicjatyw należały Feministyczne Sesje Marcowe, organizowane corocznie przez eFKę od 1987 roku, przez pierwszych kilka lat na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 2002 roku Akademia Feministyczna, której wykładowczyniami były osoby instytucjonalnie związane zarówno z uczelniami, jak i z organizacjami społecznymi.

Dla zainteresowanych instytucji kulturalnych oraz edukacyjnych, a także dla grup nieformalnych, zainteresowanych tematami z obszaru zainteresowań i kompetencji FIBE oferujemy odpłatne odczyty,  warsztaty oraz doradztwo projektowe, w szczególności:

 

dr Sławomira Walczewska, walczewska@efka.org.pl , Wiki

  • warsztaty z metodologii historii mówionej
  • warsztaty historyczno-biograficzne o najnowszej historii kobiet i feminizmu
  • teoria feministyczna, historia feminizmu

 

red. Beata Kozak,  kozak@efka.org.pl

  • warsztaty krytycznego pisania
  • literatura kobiet, feministyczna krytyka literacka