Centrum działań społecznych i obywatelskich

na Krakowskiej 19

Jesienią 2017 kamienica przy ul. Krakowskiej 19 została przez Skarb Państwa przekazana na własność miastu. W tej kamienicy od prawie 20 lat swoje miejsce mają organizacje,zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz wspierające grupy zagrożone wykluczeniem.  eFKa, która ma tu swoją siedzibę, wraz z dwiema innymi organizacjami, zwróciły się do władz miasta o zachowanie dotychczasowego charakteru kamienicy i wynajmowanie pomieszczeń obecnie nie zajętych organizacjom społecznym. Jednocześnie zarówno dla organizacji, jak i dla lokatorów, zajmujacych oficynę kamienicy, ważne jest, żeby opcja sprzedaży kamienicy, która, według informacji, uzyskanych na spotkaniu z dyrekcją Zarządu Budynków Komunalnych, również jest rozważana, w żadnym razie nie została zrealizowana.  Poprzez portal „Petycje online” zwracamy się o poparcie do wszystkich, którzy popierają budowanie społeczeństwa obywatelskiego: https://www.petycjeonline.com/krakowska-19-dla-organizacji-pozarzadowych?a=2

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Krakowska 19 – twój kawałek podłogi

numer rachunku wyłącznie do wpłat na czynsz:

 Fundacja Kobieca, ING Bank, 64 1050 1445 1000 0090 3136 8484