Feministyczna Szkoła Letnia dla uczestniczek/ uczestników z Europy Środkowej po raz pierwszy odbyła się we wrześniu 2019 roku w Brnie. eFKa była współorganizatorką tego projektu, zainicjowanego przez czeską organizację feministyczną NORA z Brna i wspartego dotacją z Funduszu Wyszehradzkiego.

Atmosfera Feministycznej Szkoły Letniej była świetna i powszechna była wola kontynuacji Szkoły w kolejnych latach. Jeśli plany się powiodą i sponsorzy dopiszą, w 2020 roku Szkoła odbędzie się w Krakowie, a w 2021 roku – w Budapeszcie.

https://www.gendernora.cz/l/central-european-feminist-summer/

***

Faktycznie, druga edycja wyszehradzkiej Szkoły Feministycznej odbyła się. W sierpniu 2021 roku spotkało się w Krakowie prawie czterdzieści feministek z Czech, Słowacji, Węgier i z Polski. Świetna atmosfera i ciekawe warsztaty oraz spotkania sprawiły, że ochota na kolejną edycję Szkoły Feministycznej nie zmalała. Za rok w Budapeszcie?

https://www.gendernora.cz/en/central-european-feminist-school-2nd-edition/