Women Vote Peace

Sto lat temu, w 1919 roku, kobiety w Polsce po raz pierwszy wzięły udział w wyborach do najwyższych władz ustawodawczych. W innych krajach Europy i świata przełom wieków XIX i XX również był czasem zmagań o powszechne uznanie prawa kobiet do współdecydowania o losach społeczności i państw.  Sufrażystki, jak nazywano emancypantki, domagające się praw obywatelskich dla kobiet, były grupą politycznie zróżnicowaną. W projekcie „Women Vote Peace” przypominamy o tym, że część z nich odrzucała szowinizm państw oraz wojnę jako metodę rozwiązywania konfliktów. Sufrażystki-pacyfistki założyły swoją organizację na kongresie w Hadze w 1915 roku i organizacja ta, WILPF, istnieje do dziś. W kongresie w Hadze wzięło udział pięć Polek, w tym Zofia Daszyńska-Golińska oraz Maria Dulębianka.

Cztery lata później ta sama grupa kobiet starała się wpłynąć na zapisy Wersalskiego Traktatu Pokojowego. W 1919 roku odbyła się konferencja w Zurychu, o której współczesne feministki i pacyfistki przypomniały, spotykając się w tym samym hotelu „Zum Glocken”.

Strona projektu zawiera wiele wartościowych informacji historycznych, w tym zdigitalizowane, obszerne sprawozdanie z konferencji w 1919 roku:

https://womenvotepeace.com/

 

Czytaj dalej

CE Feminist Summer School

Feministyczna Szkoła Letnia dla uczestniczek/ uczestników z Europy Środkowej po raz pierwszy odbyła się we wrześniu 2019 roku w Brnie. eFKa była współorganizatorką tego projektu, zainicjowanego przez czeską organizację feministyczną NORA z Brna i wspartego dotacją z Funduszu Wyszehradzkiego.

Atmosfera Feministycznej Szkoły Letniej była świetna i powszechna była wola kontynuacji Szkoły w kolejnych latach. Jeśli plany się powiodą i sponsorzy dopiszą, w 2020 roku Szkoła odbędzie się w Krakowie, a w 2021 roku – w Budapeszcie.

https://www.gendernora.cz/l/central-european-feminist-summer/

***

Faktycznie, druga edycja wyszehradzkiej Szkoły Feministycznej odbyła się. W sierpniu 2021 roku spotkało się w Krakowie prawie czterdzieści feministek z Czech, Słowacji, Węgier i z Polski. Świetna atmosfera i ciekawe warsztaty oraz spotkania sprawiły, że ochota na kolejną edycję Szkoły Feministycznej nie zmalała. Za rok w Budapeszcie?

https://www.gendernora.cz/en/central-european-feminist-school-2nd-edition/

 

Czytaj dalej

Dni Otwarte na Krakowskiej 19

sobota-niedziela, 5.-6.10.2019: W najbliższy weekend cała kamienica przy ul. Krakowskiej 19 będzie tętniła życiem. Na wszystkich trzech piętrach kamienicy planowane są warsztaty, dyskusje, wystawy, projekcje, a nawet wspólne śpiewanie. Każdy i każda może tu znaleźć coś ciekawego dla siebie: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2691633867534144&set=gm.443380816523946&type=3&theater&ifg=1

Czytaj dalej

Wielka rekonstrukcja kongresu emancypantek sprzed stu lat

Zakończyła się właśnie I Wojna Światowa, kraje Europy wychodziły z niej z ogromnymi stratami. Silna była wola zapobieżenia podobnym kataklizmom, ale różne wizje tego, jak to zrobić. Emancypantki z różnych krajów, które jeszcze przed wojną współpracowały ze sobą w Międzynarodowej Unii na rzecz Obywatelstwa Kobiet (IWSA), spotkały się na konferencji w Zurychu, by wypracować swoje rekomendacje na kongres wersalski.

W maju br. odbędzie się w Zurychu rekonstrukcja tego kongresu z udziałem współczesnych działaczek feministycznych i pacyfistycznych z różnych krajów. W jej trakcje zostaną przypomniane postaci uczestniczek tego kongresu oraz wypracowane przez nie postulaty i rekomendacje, które miały być uwzględnione przy pracach nad traktatem pokojowym, prowadzonych w Paryżu. Organizatorką wydarzenia jest ta sama organizacja, co wówczas, czyli Międzynarodowa Liga Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności (IWLPF). Warto dodać, że wśród założycielek IWLPF były również Polki, w tym Maria Dulębianka i Zofia Daszyńska-Golińska. https://womenvotepeace.com/zurich2019/

Zaproszenie na to wydarzenie jest otwarte, a Fundacja Kobieca eFKa dysponuje środkami na dofinansowanie kosztów przelotu do Zurychu dla kilku osób. Noclegi na miejscu zapewniają w swoich domach członkinie szwajcarskiej sekcji IWLPF. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt do dnia 21.04. 2019 na adres: efka@efka.org.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

 

 

Czytaj dalej

Odczyty

Reforma domowej pracy kobiet w wizji polskich działaczek katolickich na przełomie XIX i XX wieku

piątek, 22.03.2019, godz. 18:  W latach osiemdziesiątych XIX wieku członkinie środowisk katolickich zaproponowały reformę domowej pracy kobiet.

Czytaj dalej

Warsztaty

Przeskoczyłam mury. Warsztat biograficzno-historyczny

Zaledwie sto lat minęło, odkąd kobiety w Polsce uzyskały prawa obywatelskie. Pokolenie naszych prababek wywalczyło je  dla siebie i dla nas. W jaki sposób wywalczyły? Z jakich powodów?  Kim były te kobiety, które się najbardziej angażowały? Co wiemy o dawnych emancypantkach, feministkach, sufrażystkach, siłaczkach, sterniczkach i entyzjastkach?

Czytaj dalej

Marzec kobiecy

Marzec kobiecy w Krakowie w 2020

Kolejny kobiecy marzec w Krakowie to jeszcze więcej imprez, spotkań, dyskusji oraz, jak zwykle, manifa. Ponad 30 punktów marcowego programu znajduje się w kalendarzu wydarzeń, nawiązujących tematycznie do Dnia Kobiet i przygotowanego w ramach działań Komitetu Manifowego:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=5vol8p9b2ai9fe4tmcde9dftns%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FWarsaw

 

***

 Marzec kobiecy w Krakowie 2019

 

Stulecie obywatelstwa kobiet

Kobiety w Polsce zaledwie od stu lat, czyli od pokolenia prababek, mają prawo nazywać się w pełni obywatelkami, mogą brać udział w politycznych gremiach decyzyjnych oraz  współuczestniczyć w kształtowaniu państwa polskiego.

Cykl spotkań w Muzeum im. E. Hutten-Czapskiego dotyczy stulecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Sto lat temu obywatelstwo kobiet było dalekie od oczywistości. Świadczy o tym rozciągający się na dziesięciolecia proces uzyskiwania przez kobiety pełni praw obywatelskich w Europie: najwcześniej w Finlandii (1906), a najpóźniej w Europie w Szwajcarii (1990 w ostatnim kantonie) zostało zalegalizowane obywatelstwo kobiet. W Polsce kobiety po raz pierwszy poszły do urn wyborczych w styczniu 1919 roku.

Cykl rozpocznie rekonstrukcja hipotetycznego spotkania emancypantek sprzed wieku. Przy stoliku kawiarnianym spotkają się  Niemki: Anita Auspurg i Klara Zetkin oraz Polki: Maria Dulębianka i Zofia Daszyńska-Golińska. Będą one prezentować różne wersje koncepcji równouprawnienia kobiet. Na dwóch kolejnych spotkaniach zaprezentowane zostaną dwa filmy o zmaganiach kobiet o prawo głosu we własnych sprawach. Oba filmy powstały w ostatnich czterech latach. Pierwszy dotyczy Szwajcarii, w której kobiety najpóźniej w Europie zdobyły pełnię praw obywatelskich. Drugi film dotyczy Wielkiej Brytanii, w której kobiety najwcześniej w Europie domagały się swych praw. Tam spotkały się z największym oporem, tam przekroczyły granice pokojowych protestów i tam też poniosły największe ofiary.  Projekcje filmowe zostaną poprzedzone krótkim wprowadzeniem, a po projekcjach przewidziany jest czas na dyskusję.

W ramach czklu odbędzie się również warsztat biograficzno-historyczny pt: „Przeskoczyłam mury”, który odbędzie się w dniach 9.-10. marca. Celem warsztatu jest przypomnienie historii emancypacji kobiet oraz refleksja uczestniczek na temat swojego miejsca w tej historii. Wersja angielskojęzyczna warsztatu odbędzie się w kolejny weekend, 16.-17. Marca 2019

Organizatorzy: Fundacja Kobieca, w ramach EU projektu „Women Vote Peace”,  https://womenvotepeace.com   oraz Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

https://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2015/12/logo-Kreatywna-Europa-png.png

Czytaj dalej

Akcje

Centrum działań społecznych i obywatelskich

na Krakowskiej 19

Jesienią 2017 kamienica przy ul. Krakowskiej 19 została przez Skarb Państwa przekazana na własność miastu. W tej kamienicy od prawie 20 lat swoje miejsce mają organizacje,

Czytaj dalej

Jump Over the Walls / Przeskoczyłam mury / Ueber die Mauer Springen

The concept of the “Jump Over the Walls” biographic-historical workshop was developed in eFKa after many years of work with the Oral History / Herstory  and later with the biographical method in adult education.

The first JOW workshops took place in 2008. Firstly, the JOW  workshop had the recent history of Europe with the split in East and West and overcoming this split in the background.  Later it has in its background the 100th anniversary of the legalization of women’s political participation, which were celebrated in 2018 in several Central European countries – Poland, Germany, Austria and Lithuania – and 2019 – Belgium, Hungary, Luxembourg, Georgia.

The JOW workshops focus on the interrelationships between biographical memories and cultural knowledge about the past. Critical reflection on these relationships brings with it both the growing of historical knowledge and the identification of open questions. The workshop allows the participants to experience that this kind of reflection and exchange has empowering and transforming effect.

 

Next dates and places:

Kraków (Pl, in Polish), 16th of March 2018 at eFKa

Vesprem (Hu, in English), 22nd till 23rd of March 2018 at Venoke

Frankfurt/O, (G, in German), 30th Nov till 2nd Dec at Viadrina University

 

Berlin (G, in German), 22th till 24th February 2019 at VHS Zehlendorf

Kraków (Pl, in English), 16th of March at eFKa

Zurich (Ch, in English), 12th of May at WILFP

Berlin (G, in German), 27th of June at VHS Steglitz

 

More info:

Slawomira.Walczewska@efka.org.pl

Czytaj dalej

Krakowianki z różnych krajów

 

Spotkania otwartej grupy, adresowane do kobiet, urodzonych w innych krajach i kulturach, które mieszkają w Krakowie oraz dla kobiet, które wprawdzie urodzone są w Polsce, ale same mają doświadczenia  migracyjne lub są otwarte na rozmowę o nich. Spotkania „Krakowianek z różnych krajów” odbywają się raz w miesiącu. Mają one też swoją grupę na FB. 

Czytaj dalej
12