piątek, 16. marca 2018:  Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy o najnowszej historii emancypacji kobiet oraz zwrócenie uwagi na związki pomiędzy własną biografią, a historią. Skierowany jest do kobiet w różnym wieku i o różnej narodowości, zainteresowanych historią feminizmu, refleksją autobiograficzną oraz uczeniem się (z) historii.

Warsztat jest skróconą wersją całotygodniowego warsztatu „Jump Over The Walls”, który planowany jest w tym roku w dwóch edycjach ( w jęz. ang w  czerwcu, w jęz. niemieckim we wrześniu) :

https://ec.europa.eu/epale/en/content/jump-over-walls-biographic-historical-workshop-100th-anniversary-womens-vote-rights

Prowadząca: dr Sławomira Walczewska, filozofka, feministyczna autorka i działaczka

Organizuje: Feministyczny Instytut Badawczo-Edukacyjny

Czas i miejsce: Kraków, 16 marca od godz. 9:30-17:30

Koszt: 200 zł (zniżka w uzasadnionych przypadkach możliwa)

Kontakt:  walczewska@efka.org.pl