Sto lat praw wyborczych kobiet. Warsztat historyczno-biograficzny

 

piątek, 16. marca 2018:  Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy o najnowszej historii emancypacji kobiet oraz zwrócenie uwagi na związki pomiędzy własną biografią, a historią. Skierowany jest do kobiet w różnym wieku i o różnej narodowości, zainteresowanych historią feminizmu, refleksją autobiograficzną oraz uczeniem się (z) historii.

Czytaj dalej

Gender, Citizenship and Migration

The project ‚Gender, Citizenship and Migration – A Journey in Transition’ is a cross-sectoral strategic partnership focusing on the issue of citizenship, migration and memory, providing a critical insight into the distinctive experiences of women migrants in a European context.

Czytaj dalej

Jump Over The Walls. Biography, European Citizenship and Women’s Empowerment. Workshop.

The new edition of the JOW-biographic-historical workshop on women’s emancipation has in the background the 100th anniversary of the vote right for women. In some countries of Central Europe – in Poland, Germany, Austria and Lithuania – the 2018 year gives a special opportunity to consider the short period of the political participance of women and what does it mean for us today.

Czytaj dalej