Zadra 1/2017 gotowa

Najnowszy numer „Zadry” można już zamawiać w kiosku z Zadrą. 

Ognista, grecka okładka najnowszej Zadry prezentuje trzy główne tematy tego numeru. W dziale „naukowy seksizm” przeczytacie o skrzywionym podejściu do możliwości kobiet i mężczyzn. „Polityka mimikry” to krytyka współczesnego polskiego feminizmu, a dziewuchizm obejmuje cykl artykułów o Czarnych Protestach, zjawisku tak ważnym dla ruchu kobiecego, że tekstów o nim nigdy dosyć. Możecie też poczytać o dyskusjach wokół zasłon i sytuacji muzułmanek, o artystkach i oczywiście o aktualnych sprawach kobiet w Polsce. Poza tym polecamy w tym numerze bardzo ciekawe rozmowy. Okładka nawiązuje do najnowszej książki Renaty Lis „Lesbos”, której fragment drukujemy w Zadrze. A Matka Bolka? Nadal zagląda w przyszłość i śmieje się jak szalona.

Czytaj dalej

Dialog kobiet z różnych pokoleń

     

wtorek, 5.09.2017, godz. 19: Zapraszamy na spotkanie o kobiecym dialogu międzypokoleniowym. Co nam daje? Dlaczego jest potrzebny? Co go utrudnia, a co wspiera? Pokażemy, jako punkt wyjścia do rozmowy, fragmenty filmu Marty Dzido „Solidarność według kobiet”. W tym filmie pokazany jest wysiłek nawiązania rozmowy kobiet ponad różnicami pokoleniowymi, różnicami doświadczeń i kontekstów historycznych. W spotkaniu wezmą udział działaczki jednej z najstarszych organizacji feministycznych z Berlina, „Begine”.

Czytaj dalej

Solidarnie przeciwko gwałtom

30.08.2017   Zapraszamy od godz. 18 na Krakowską 19 na malowanie transparentów na akcję solidarności z protestem w Łodzi. W Krakowie solidarnościowy „Krąg ciszy” odbędzie się na Rynku Głównym od strony pomnika Mickiewicza.
                                                              

W dniach 17-27 lipca 2017 roku w Łodzi doszło do drastycznej zbrodni wobec 26-letniej kobiety. Przez 10 dni była wielokrotnie gwałcona i bita przez 3 mężczyzn. Udało jej się uciec z mieszkania, w którym ją przetrzymywano i zawiadomić rodzinę. Kobieta trafiła do szpitala, przeszła szereg operacji, niestety pomimo tego w wyniku odniesionych obrażeń zmarła.

Dnia 31 lipca zatrzymano sprawców, jednak doszło do zaniedbań, w wyniku których jednego z nich wypuszczono. Dopiero bezpośrednia interwencja Ministra Sprawiedliwości sprawiła, że aresztowano także trzeciego mężczyznę. Sprawcom grozi 15 lat więzienia. Wierzymy, że sądy, o które walczyłyśmy wydadzą sprawiedliwy wyrok!

Nie jesteśmy w stanie obojętnie przejść obok tak ohydnych czynów wobec kobiet. Głośno pytamy, czy zawsze musi dojść do tragedii byśmy sprzeciwiali się takim zachowaniom? Czy istnieje sposób zwalczania kultury gwałtu w przestrzeni publicznej? Ta zbrodnia przelała czarę goryczy, dlatego tworząc krąg oraz łącząc się w ciszy, chcemy wyrazić swój sprzeciw.

GWAŁTOM MÓWIMY NIE! Stanowcze NIE!

Przypominamy, że to nie ofiara gwałtu jest sobie winna, a sprawca, który nie ma prawa przekraczać naszych granic bez naszej zgody!

Spotkajmy się zatem, ubrane(i) na czarno, w środę 30 sierpnia o godz. 21.00 pod Prokuraturą Rejonową Łódź – Widzew, ul. Dąbrowskiego 40A. Wyraźmy nasz sprzeciw, a także ogromny żal z powodu tych tragicznych lipcowych wydarzeń. Weźmy ze sobą znicze.

Osoby, które chciałyby solidaryzować się z nami i wszystkimi ofiarami gwałtów, a nie mogą brać bezpośredniego udziału w zgromadzeniu proszone są o zapalenie znicza lub świeczki w oknie o godz. 21.00.

REGULAMIN ZGROMADZENIA!

Krąg CISZY – solidarnie przeciwko przemocy – organizowany w dniu 30 sierpnia 2017 roku

Biorąc udział w zgromadzeniu zobowiązujesz się do przestrzegania zasad zawartych w tym regulaminie i informacjach służb porządkowych podawanych przez organizatorów oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów.

MIEJSCE I CZAS TRWANIA PIKIETY

1. Uczestnicy Pikiety gromadzą się pod Prokuraturą Rejonową Łódź – Widzew, ul. Dąbrowskiego 40A
2. Uczestnicy rozpoczynają zgromadzenie się o godz. 21.00, o 21.10 – początek, natomiast w granicach godz.21.30 nastąpi oficjalne zakończenie zgromadzenia.
3. Czas trwania zgromadzenia około 30 minut.
UWAGA: Pikieta nie może powodować utrudnień w ruchu drogowym – uczestnicy muszą znajdować się poza jezdnią.

UCZESTNICY PIKIETY

1. W zgromadzeniu mogą brać udział wszystkie osoby wspierające główne hasło zgromadzenia, niezależnie od przynależności organizacyjnej, czy opcji politycznej. Wspierające manifestację osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w zgromadzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej.
2. Zaleca się niezabieranie na zgromadzenie psów.
3. Zabrania się posiadania podczas zgromadzenia środków pirotechnicznych, broni, lub innych podobnych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych. W szczególności zabrania się spożywania napojów alkoholowych podczas uczestnictwa w zgromadzeniu.
4. Osoby spożywające napoje alkoholowe, lub znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu zostaną poproszone o opuszczenie zgromadzenia.
5. Zabrania się zasłaniania twarzy. Osoby zasłaniające twarz zostaną poproszone o odsłonięcie, a w razie niezastosowania się usunięte ze zgromadzenia.
6. Zachęcamy do eksponowania symboli organizacji społecznych i stowarzyszeń wspomagających organizację zgromadzenia, w postaci przypinek, niewielkich elementów garderoby oraz ozdób stworzonych specjalnie na potrzeby zgromadzenia, przy zachowaniu zasady o bezwzględnym zakazie eksponowania FLAG, BANERÓW oraz emblematów partii politycznych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji transparentów, flag i afiszów. Straż Zgromadzenia może nakazać schowanie takich materiałów, jeśli uzna, że są niezgodne z celem zgromadzenia.
8. Osoby które odmówią współpracy, zostaną usunięte z manifestacji. W razie wątpliwości co do treści należy skontaktować się z organizatorem.
9. Obowiązuje zakaz przynoszenia na teren zgromadzenie własnego sprzętu nagłaśniającego bez uzgodnienia tego z organizatorami. Osoby, które przyniosą tego typu sprzęt bez uzgodnienia tego z Organizatorem, zostaną poproszone o oddanie go do depozytu albo usunięte z manifestacji.
10. Zakazuje się robienia zdjęć z fleszem w trakcie trwania zgromadzenia.
11. Zakazuje się nielegalnego handlu w miejscu gromadzenia oraz przeprowadzania wszelkich działań mogących zakłócić przebieg zgromadzenia lub w sposób nadmierny rozpraszających uwagę jego uczestników bez zgody organizatora.

ZACHOWANIE PODCZAS ZGROMADZENIA

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa wszelkie powstające na bieżąco problemy prosimy zgłaszać Straży Zgromadzenia, której członkowie odróżniać się będą odpowiednimi identyfikatorami i strojem, lub przewodniczącemu zgromadzenia.
2. Zaleca się dbałość o mienie prywatne i publiczne, znajdujące się na terenie zgromadzenia.
3. Organizatorzy mają prawo do usuwania ze zgromadzenia osób, które zakłócają godność wydarzenia, w szczególności osób agresywnych, wulgarnych, nietrzeźwych, prowokatorów.
4. W razie zaistnienia wrogo nastawionej kontrmanifestacji nie należy reagować na nią agresywnie (np. nie odrzucać rzuconych przedmiotów).
5. W razie używania przez nią przemocy fizycznej należy zgłosić to Straży Zgromadzenia lub bezpośrednio Policji.
6. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, obraźliwych lub poniżających inne osoby.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz odpalania środków pirotechnicznych.
8. Organizator zgromadzenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które zostaną zagubione lub ukradzione podczas manifestacji.

Organizatorki oraz organizatorzy zgromadzenia.

Czytaj dalej

Gender, Citizenship and Migration

The project ‚Gender, Citizenship and Migration – A Journey in Transition’ is a cross-sectoral strategic partnership focusing on the issue of citizenship, migration and memory, providing a critical insight into the distinctive experiences of women migrants in a European context.

Czytaj dalej

Siostry. Film dokumentalny i spotkanie dyskusyjne

7 września 2017, godz. 17: Film “Siostry” to dokument opowiadający o niezwykłym zetknięciu kultur Wschodu i Zachodu. To film o marzeniach, wierze w zmiany i walce o prawo do wolności. Bohaterkami są trzy siostry: Gaisu, Zohra i Parastu. Uroda najstarszej okazała się źródłem wielkiego dramatu. Jako 13-latka straciła ojca, który nie zgodził się na wydanie córki za mąż za lokalnego watażkę. Parastu miesiącami, dzień i noc, przebrana za mężczyznę z karabinem w ręku broniła się przed porwaniem.

Czytaj dalej

Jump Over The Walls. Biography, European Citizenship and Women’s Empowerment. Workshop.

 

4rd-10th of Sept. 2017:  The aim of the course is to present, how to apply biographical method into empowering education. The participants will try out the educational and empowering instrument, which is biographical workshop on the most recent history of the emancipation of women. The workshop is addressed to educators, NGO-activists, gender studies academic teachers and in generally to participants from West, East and Central Europe and from the other countries.

Czytaj dalej